מדיניות החברה לאיכות ובטיחות

מדיניות החברה לאיכות ובטיחות

חברת וי. גולד רואה באיכות, בטיחות ובבריאות בתעסוקה ערכים עליונים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מכל פעילות, ותנאי הכרחי לעמידה ביעדי הארגון. מדיניות החברה היא לקיים תהליכי עבודה מסודרים, לימוד ושירות שלא יפגעו בבטיחותם ובבריאותם של העובדים. החברה משקיעה ותשקיע את המשאבים הנדרשים כדי לקיים מקום עבודה בטוח ובריא לעובדיה, לאורחיה, לקבלנים , לנותני השירות ולכל העובדים מטעמה המחויבים למימוש מערכת ניהול האיכות המשולבת, לתחזוקה ולשיפור המתמיד של האפקטיביות שלה. החברה מתחייבת ומצהירה כי בכוונתה לשמור על רמת איכות עבודה וניהול מערך איכות על פי תקן ISO 9001:2015  ISO 45001:2018

וזאת על מנת לעמוד:

  1. שיפור האיכות מהווה חלק אינטגראלי מתרבות החברה בכל תחומי עיסוקה: מתן שירות, שיווק ייצור, הדרכה, אחזקה ואספקה ללקוח.
  2. בחוקים, צווים, תקנות, תקנים ודרישות אחרות לבטיחותם של העובדים והמבקרים בארגון, ולאיכות השירותים והשירות המסופק ללקוח.
  3. עמידה בלוחות זמנים וקיצור זמני תגובה, חתירה למקצועיות ומצוינות.
  4. שיפור ושימור שביעות רצון הלקוח.
  5. הכשרה שוטפת וטיפוח כוח האדם בחברה.
  6. פיתוח מדדי איכות ביצור ומתן שירות.
  7. בשיפור מתמיד של מערכת הניהול.

ההנהלה תדאג לספק מידע ומשאבים רלוונטיים בכדי להשיג את המטרות והיעדים.

החברה מתחייבת לבצע באופן יעיל ואפקטיבי את תהליכיה אלו, ולמדוד את עצמו בהתאם לשביעות רצון לקוחותיה, הניטורים והבקרות הפנימיות שהיא מבצעת.

החברה מתחייבת להקטין באופן מתמיד את הסיכונים, ההיבטים הסביבתיים והמפגעים, שעובדיה, מבקריה וכן כל מי מחזיק עניין חשופים להם.

ההנהלה תשאף לבצע את כל אלו, תוך שיתוף והתייעצות עם העובדים.

מדיניות זו תופץ ותוסבר לכל העובדים, תהיה זמינה למחזיקי עניין ותיסקר אחת לשנה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי החברה.