ויגו

ויגו

מערכת ליציקת קירות ועמודים המורכבת מפרופילים של פלדה, קורות צהובות (H20) ולביד. המערכת מותאמת באופן ייחודי לאתר ומיועדת לשימוש במקרים בהם יש צורך לביצוע יציקות עם דרישות אדריכליות מיוחדות כגון חלוקת לבידים או מיקום מוטות קשירה. כמו כן במקרים בהם דרוש לבצע יציקות עם קצב יציקה גבוה מאד. המערכת מיועדת גם לשימוש בתחום התשתיות (גשרים, מנהרות וכו'). קיימת אפשרות להרכבת המערכת על ידינו במרכז הלוגיסטי של וי.גולד. ואספקת המערכת לשטח כתבנית מודולרית.