מערכת פלטפורמה חיצונית מטפסת ASCENT F

מערכת פלטפורמה חיצונית מטפסת ASCENT F

מערכת  פלטפורמה חיצונית מטפסת  ,Ascent F מאפשרת את הגבהת הטפסות, כשהמערכת נשארת מחוברת היטב ובאופן בטוח אל המבנה לכל משך הטיפוס והתקדמות הבנייה.