מערכת סמכים חיצונית מסוג RAPID CLIMB

מערכת פיגום חיצוני – RAPID CLIMB

מערכת פיגום חוץ הנתלית על גבי קירות המבנה ומשמשת כמשטח עבודה בטוח לפועלים ברוחב של עד 2.3 מ'. במידת הצורך ניתן לחבר למערכת את מערכת התבניות של וי.גולד מסוג רסטו או וי.גו כולל יכולת הסעה לאחור של התבניות לצורך עבודה באופן בטוח על ברזל הזיון של הקירות תוך השארת תבניות הקירות על גבי הפיגום. תליית המערכת נעשית בעזרת עוגנים הנשתלים בקירות המפלס התחתון יותר או בעזרת ברגים המוחדרים לכל עובי הקיר מצד לצד. מערכת הסמכים מגיעה עם משטחי עבודה נוספים במפלס או שניים תחתונים, בהתאם לצורך, הנתלים על גבי המשטח הראשי לצורך עבודה על מפלסים נמוכים יותר. טיפוס המערכת נעשה על ידי העגורן. כושר העמסה של עד 300 ק"ג למ"ר עבור המשטח הראשי ועד 150 ק"ג למ"ר עבור המפלסים הנמוכים יותר.