מערכת סמכים פנימית מסוג קליק קלאק

מערכת פיגום פנימית לעבודה בפירים, נסמכת על גבי קירות המבנה בעזרת תפסים ושקעים או מתלים חיצוניים ייעודים ומשמשת כמשטח עבודה בטוח לפועלים. מערכת זו מגיעה עם משטחי עבודה נוספים במפלס או שניים תחתונים, בהתאם לצורכי הלקוח, הנתלים על גבי המשטח הראשי לצורך עבודה על מפלסים נמוכים יותר. טיפוס המערכת בין הקומות יבוצע באמצעות עגורן. כושר העמסה של עד 300 ק”ג למ”ר עבור המשטח הראשי ו 75 ק"ג למ"ר עבור משטחים תחתונים (בכפוף לרשום בשרטוטי וי. גולד).