מערכת סמכים פנימית PB

מערכת פיגום פנימית לעבודה בפירים, הנתלית על גבי קירות המבנה בעזרת קופסאות ייעודיות ומשמשת כמשטח עבודה בטוח לפועלים. מערכת הסמכים מגיעה עם משטחי עבודה נוספים במפלס או שניים תחתונים, בהתאם לצורך, הנתלים על גבי המשטח הראשי לצורך עבודה על מפלסים נמוכים יותר. טיפוס המערכת נעשה על ידי העגורן.  כושר העמסה של עד 150 ק"ג למ"ר עבור המשטח הראשי.