גשרים ב431

גשרים ב431

בן ארי תל רם

🔸️גשר 3- יציקת הגשר בשני חצאים (2 X 54 מ"א). היציקה בוצעה באמצעות מגדלי תמיכה מאלומיניום מסוג אלשור, המסוגלים לשאת עומסים גבוהים (עד 12 טון לרגל), ובאמצעות תבניות מורכבות לגשר מסוג VGo המאפשרים הקמה וביצוע מהירים. לאחר יציקה ודריכה של 2 חצאי הגשר, הם יידחקו מעל כביש 44 ותבוצע יציקת השלמה בניהם.
🔸️גשר 4- גשר יצוק במקום (42 מ"א), שביצועו הוגבל לחודשיים עקב אילוץ לסגירת חלק במחלף נשרים שבכביש 6. לאחר הקמת מערך התמיכה הזמני לגשר באמצעות סגמנטים מפלדה ע"י קבלן הפרויקט, נעשה שימוש במסגרת הרמה, שיוצרה ותוכננה ע"י וי. גולד לצורך הנפת סגמנטים של תבניות ("חתך מלא של הגשר") למקומם לאורך הגשר. בפרק זמן של שבוע עבודה מוקמו כל תבניות הגשר מסוג VGo, שהורכבו מראש במרלו"ג וי. גולד, והחל שלב פילוס התבניות והשלמת הלבידים (דיקטים) ביניהן.
🔸️גשר 5- גשר באורך 173 מטר, המבוצע בדחיקה עם "אף" דחיקה, חצר יציקה (24 מ"א) שבוצעה באמצעות מערכת תבניות מסוג VGo של חברת וי. גולד לצורך היציקה, היציקה מתבצעת בשלבים כאשר בכל שלב דוחקים קדימה מקטע יצוק, ומאחוריו יוצקים, על גבי חצר היציקה, את המקטע הבא.
🔸️גשר 6- יציקת הגשר בשני חצאים (48 + 51 מ"א). היציקה בוצעה באמצעות מגדלי תמיכה מסוג רפידשור, המסוגלים לשאת עומסים גבוהים (עד 8 טון לרגל), ובאמצעות תבניות מורכבות לגשר מסוג VGo המאפשרים הקמה וביצוע מהירים. לאחר יציקה ודריכה של 2 חצאי הגשר, הם יידחקו מעל רמפת עלייה לכביש 6 ותבוצע יציקת השלמה בניהם.