גשר כביש 6, רמת בית שמש

גשר כביש 6, רמת בית שמש

לוגית ע.ד. בע"מ

וי. גולד בשיתוף פעולה עם חברת לוגית בפרויקט הקמת גשר לצד גשר קיים במטרה להרחיב את כביש 6. אורך הגשר כ- 100 מטרים. בפרויקט זה סופקו מגדלי תמיכה מסוג VG לגובה של עד 10 מטרים. על גבי מערכת המגדלים הונחו כ-376 שולחנות (ללא דיקט לבקשת הלקוח) אשר סופקו מוכנים לאתר והונפו למקומם כפי שהם. בנוסף, על מנת לבצע את חתך הגשר כבעל צורת "כנפיים" מעוגלות, נחתך עץ  על פי צורת הגשר לבקשת הלקוח.

גשר כביש 6, רמת בית שמש
גשר כביש 6, רמת בית שמש
גשר כביש 6
גשר כביש 6, רמת בית שמש
גשר כביש 6, רמת בית שמש
גשר כביש 6, רמת בית שמש