מרלו"ג בלדי

מוטי אמסילי בע"מ

בניית מרכז לוגיסטי הכולל אזורי משרדים ומחסן אוטומטי בשטח של 7500 מ"ר  

בפרויקט זה היה צורך לצקת קורת לוח"דים בעלת עומ"ס של 18.3 טון למ"א . תמיכה לקורה זו נעשתה ע"י מערכת מגדלי תמיכה אלשור לתמיכת עומסים גבוהים בעלת מנגנון פירוק מהיר המאפשר לשחרר את העומס על הרגל במכת פטיש אחת ובכך להגביר את יעילות ומהירות פירוק המערכת.
בנוסף למערכת האלשור בפרויקט זה סיפקה חברתנו מערכת רסטו – מערכת תבניות מודולרית ליציקת קירות ועמודים עגולים, ומערכת מגדלי תמיכה VG – מערכת Vמורכבת ממסגרות אנכיות, מספריים, “בננות”, בסיסי תמיכה וראשי תמיכה רחבים (מאפשרים הנחה של קורות צהובות H20 כפולות) ומערכת פלטפורמות לפירים – מערכת פיגום פנימית לעבודה בפירים, הנתלית על גבי קירות המבנה בעזרת קופסאות ייעודיות ומשמשת כמשטח עבודה בטוח לפועלים. מערכת הסמכים מגיעה עם משטחי עבודה נוספים במפלס או שניים תחתונים, בהתאם לצורך, הנתלים על גבי המשטח הראשי לצורך עבודה על מפלסים נמוכים יותר.